motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Západní město F1-F2, sídlo spol. LIDL

Popis projektu: Popis projektu Jedná se dvojici administrativních budov tvaru jednoduchého H.
Prosklené plochy jsou navrženy jako průběžná pásová okna.
V přízemí domu jsou navrhovány prosklené plochy obchodů a kanceláří.
Dům má 3 podzemní podlaží, 6 nadzemních podlaží a technikou nástavbu.
6 nadzemní podlaží je směrem z jihu ustupující a jsou zde navrhovány zelené terasy.
Vstup je ze severu v ose každého z objektů.
Building zpracoval: Building zpracoval - technickou část architektonické studie
- dokumentaci pro územní rozhodnutí
- dokumentaci pro stavební povolení
- dokumentaci pro provedení stavby
Architekt návrhu: Architekt návrhu AHK Architekti s. r. o.
Investor: Investor Finep
Rok realizace: Rok realizace 2024-2027