motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

kontakt

Building PROJECTS a.s.


 

Kancelář a sídlo společnosti:
Peckova 301/13
186 00 Praha 8 - Karlín

Ředitel společnosti:
Ing. Jakub Drbohlav

Statutární orgán - představenstvo:
Ing. Zdeněk Muška ( předseda )
Ing. Jakub Drbohlav ( člen )
Ing. Marek Pícl ( člen )
Ing. Miroslav Paštěka ( člen )

Dozorčí rada:
Dana Mušková ( člen )

Kontaktní údaje:
Mobil: +420 722 449 176
E-mail: projects@building-projects.cz

IČ:08792712
DIČ:CZ08792712
Registrace:Městský soud v Praze oddíl B, vložka 25002

Bankovní spojení:ČSOB a.s., číslo účtu: 11223381/0300
ID datové schránky: 9pvj5w8