motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

profil firmy

 

Společnost Building PROJECTS a.s. je projekční kanceláří, která byla založena v lednu 2020 jako přímým pokračovatelem společnosti B U I L D I N G, spol. s r.o. a to jak personálně a smluvně, tak i v oblasti nabytého know-how.

Společnost B U I L D I N G, spol. s r.o. byla založena v únoru 1992 a až do své transformace na novou společnost Building PROJECTS a.s. vypracovala stovky projektů pro přední české developerské společnosti a spolupracovala s významnými architektonickými ateliéry.

Společnost se specializuje na projektování pozemních staveb administrativních, bytových a staveb občanské vybavenosti. Projektová dokumentace je zpracovávána od stupně studie až po prováděcí projekty včetně výkonu autorského dozoru nad prováděním stavby.

V obchodním styku s našimi klienty a při tvorbě projektové dokumentace ctíme základní hodnoty, kterými pro nás jsou zodpovědnost, čestnost a dodržení daného slova.

Náš tým je složen z odborníků pracujících pod vedením pěti autorizovaných inženýrů pro pozemní stavby.

Veškerá projektová dokumentace je zpracovávána v CAD programu ALLPLAN. V případě zájmu klienta lze dokumentaci zpracovat v BIM.