motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Západní město B1-B2-B3, sídlo spol. Siemens

Popis projektu: Popis projektu Městský komplex Západního města je tvořen jednotlivými, jasně rozeznatelnými a funkčně i architektonicky odlišnými částmi - Britská čtvrť, Francouzská čtvrť, bytová část, City a Administrativa City. Řešení území se nachází severně od trasy metra B- stanice Stodůlky a západně od páteře komunikace Jeremiášova. V rámci části Administrativa City se v tomto území nacházejí tři administrativní budovy B1, B2 a B3. Jedná se o polyfunkční objekty s převážnou funkcí administrativní, doplněné ve svých parterech nájemními obchdními plochami a ve svých podzemních podlažích parkingu. Objekty B1 a B2 jsou půdorysně uspořádány jako písmena H o jednom centrálním podélném traktu a třech traktech příčných. Objekt B3 má nepravidelný půdorys, větší výšku a je přirozeným poutačem areálu Administrativa City, jehož majoritním nájemcem je společnost SIEMENS. Součástí areálu Administrativa City jsou i volné plochy parterů - domy B1 a B2 v jižní části navazují na volný prostor veřejného náměstí a podél západních fasád pak na prostor veřejného parku, pod jehož částí se nachází veřejný parking P+R.
Building zpracoval: Building zpracoval Projektovou dokumentaci architektonicko-stavbení části pro stavební povolení, dokumentaci pro provedení stavby. Koordinaci specielních profesí a vykonával funkci hlavního inženýra projektu.
Architekt návrhu: Architekt návrhu AHK architekti s.r.o.
Investor: Investor N.J.B. Real a.s.