motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Západní město A1-A2, sídlo spol. Komerční Banka

Popis projektu: Popis projektu Jedná se o administrativní budovu Komerční banky. Budova má tvar obdelníku a je rozdělena na dva dilatační celky A1 a A2. Objekt má 7 nadzemních a 4 podzemní podlaží. V nadzemních podlažích jsou umístěny kanceláře, v parteru v kombinaci s pronajímatelnými obchodními plochami. V poslední, 7.NP jsou umístěny stoovny a technické zázemí. V prvním podzemním podlaží je umístěn vjezd do parkingu. Objekt je navržen jako železobetonová monolitická konstrukce. Nosný systém je sloupový, doplněný železobetonovými monolitickými jádry. Budova se nachází v Praze 5 ve Stodůlkách a je součástí developerského projektu Britská čtvrť.
Building zpracoval: Building zpracoval Dokumentaci architektonicko-stavební části pro stavební povolení, pro provedení stavby a dokumentaci skutečného provedení a prováděl koordinaci specielních profesí.
Architekt návrhu: Architekt návrhu AHK architekti s.r.o. - Ing.arch. Zdeněk Hölzel, Ing.arch. Jan Křivský, Ing. Aleš Krpata
Investor: Investor N.J.B. Real a.s. , Office Center Stodůlky BETA a.s.
Dodavatel: Dodavatel VCES
Rok realizace: Rok realizace 2010-2012