motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Tapio

Popis projektu: Popis projektu Rezidenční projekt na pozemcích bývalého areálu MEOPTA v Praze 5.
Tvoří okrajovou část zastavěného území podél lesoparku Cibulka.
Projekt TAPIO se skládá ze 2 bytových domů, kdy každý z nich má společné jednopodlažní garáže a vždy tři bytové sekce v nadzemních podlažích. Bytové sekce na domu E jsou s 6 nadzemními podlažími a na domu A s 5 nadzemními podlažími.
Na objektu E je 60 bytů a na objektu A 92 bytů.
Building zpracoval: Building zpracoval - dokumentaci pro provedení stavby
Architekt návrhu: Architekt návrhu DAM Architekti
Investor: Investor YIT
Rok realizace: Rok realizace zahájení 2024