motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Štěrboholy Retail Park

Popis projektu: Popis projektu - obchodní centrum Retail park Štěrboholy-Dolní Měcholupy
- objekty prodejen R1, R2, R3 - Nájemní obchodní jednotky objekty pro 21 uživatelů
- související stavby – veřejné osvětlení, sadové úpravy, reklamní pylon, překládka VN, trafostanice, přípojky horkovodu, kanalizace, vodovodu.
- založení na pilotách, nosná konstrukce železobetonová prefabrikovaná, opláštění sendvičovými panely
- objekty přízemní s vnitřními vestavbami
- HPP 14 450 m2
Building zpracoval: Building zpracoval - dokumentace pro provedení stavby
- dokumentace pro změnu stavby před dokončením
Architekt návrhu: Architekt návrhu AHK architekti
Investor: Investor Štěrboholy Retail park s.r.o
Dodavatel: Dodavatel Metrostav a.s. Divize 8
Rok realizace: Rok realizace 2018 - 2019