motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

rezidence U Šárky

Popis projektu: Popis projektu Bytový komplex Rezidence U Šárky zahrnuje řadu domů v různé fázi výstavby, nebo projektové přípravy. Jedná se o novostavbu celkem 14ti bytových domů, 4 až 6 nadzemních podlaží a 2 podzemní podlaží, celkem 689 bytů, 805 parkovacích stání, HPP cca. 54.150 m2. Součástí projektu je rozsáhlá dopravní a technická infrastruktura, komerční jednotky, pivovar, protihlukový val.
Building zpracoval: Building zpracoval - technickou část architektonické studie
- dokumentaci pro územní rozhodnutí
- dokumentaci pro stavební povolení
- dokumentaci pro provedení stavby
Architekt návrhu: Architekt návrhu AIP architekti
Investor: Investor Finep
Dodavatel: Dodavatel VCES
Rok realizace: Rok realizace 2019 - 2027