motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

rezidence Císařka

Popis projektu: Popis projektu Soubor 5 domů o 5 nadzemních podlažích s 207 byty a 4 vilovými domy o 2 nadzemních podlažích.
Building zpracoval: Building zpracoval Projektovou dokumentaci architektonicko-stavební části pro provedení stavby. Koordinaci profesí, autorský dozor při realizaci stavby.
Architekt návrhu: Architekt návrhu ABM architekti s.r.o. - Ing.arch. Petr Bouřil, Ing.arch. Mužík
Investor: Investor KALOS
Rok realizace: Rok realizace 2007