motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

polyfunkční centrum U Dubu

Popis projektu: Popis projektu Bytový dům U Dubu zahrnuje tři sekce C, E, F se 157 byty a šesti komerčními plochami v přízemí. Jednotlivé sekce mají sedm, osm a pět nadzemních podlaží. Celý objekt má dvě podzemní podlaží s garážemi.
Building zpracoval: Building zpracoval Dokumentaci architektonicko-stavební části pro stavební povolení a pro porvedení stavby. Koordinaci speciálních profesí.
Architekt návrhu: Architekt návrhu ABM architekti s.r.o. - Ing.arch. Petr Bouřil
Investor: Investor Kuchař a Thein s.r.o.
Dodavatel: Dodavatel Metrostav a.s.
Rok realizace: Rok realizace 2015-2016