motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Palác Křižík, sídlo spol. LÓREAL, SEZNAM

Popis projektu: Popis projektu Rekonstrukce a dostavba bloku domů. Polyfunkční dům s převažující funkcí administrativní. Sídlo "LÓREAL" a "SEZNAM.cz"
Building zpracoval: Building zpracoval Projektovou dokumentaci architektonicko-stavební části pro provedení stavby. Koordinace profesí.
Architekt návrhu: Architekt návrhu AHK architekti s.r.o. - Ing.arch. Z. Hölzel, Akad.arch. J. Kerel
Investor: Investor Prospeks s.r.o.
Dodavatel: Dodavatel FCC První česká projekční a stavební a.s.
Rok realizace: Rok realizace 2007