motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Nová Elektra

Popis projektu: Popis projektu - bytový dům s komerčními plochami v parteru na křižovatce ulic Poděbradská / U elektry , 1 bytový dům o dvou sekcích s podzemními garážemi
- 5 až 7 nadzemních podlaží a 2 podzemní podlaží
- bytový objekt monolitické stěnové konstrukce založené kombinovaně na základové desce a pilotách
- antivibrační opatření směrem k ulici s tramvajemi, různé pozice lodžií v jednotlivých podlažích na uliční fasádě, komerční parter
- HPP cca 10 000 m2
Building zpracoval: Building zpracoval - dokumentace pro změnu územní rozhodnutí
- dokumentace pro stavební povolení
- dokumentace pro provedení stavby
Architekt návrhu: Architekt návrhu DAM architekti
Investor: Investor Finep
Dodavatel: Dodavatel HINTON
Rok realizace: Rok realizace 2020 - 2021