motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Mocca Vysočany

Popis projektu: Popis projektu Projekt vznikne na místě bývalých ústředních skladů a továrny společnosti Julius Meinl. Bývalé budovy, které tvoří polovinu městského bloku, budou odstraněny a na jejich místě vznikne nová zástavba sestávající z celkem pěti na sebe navazujících domů tvořících opět hmotu městského bloku.
Objekty B a D u ulice Sokolovská tvoří dominantní věže s 9NP mezi nimiž je nižší objekt C se 7NP kdy horní dvě podlaží směrem od ulice Sokolovská ustupují. Hmoty bočních křídel objektu A a E jsou nižší a dochází k plynulému navázání na sousední domy v bloku. Objekt A má 7NP a objekt E 8NP.
Suterén objektů je společný a tvoří jej 1PP a 2PP.
V rámci projektu vznikne 290 bytů, 7 komerčních jednotek a 315 parkovacích stání v podzemních podlažích
Building zpracoval: Building zpracoval - technickou část architektonické studie
- dokumentaci demolic stávajících objektů
- dokumentaci pro územní rozhodnutí
- dokumentaci pro stavební povolení
- dokumentaci pro provedení stavby
Architekt návrhu: Architekt návrhu ADNS architekti s.r.o,
Investor: Investor Penta real estate
Rok realizace: Rok realizace Předpokládané zahájení stavby 2023