motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Lannův Palác, sídlo spol. FINEP

Popis projektu: Popis projektu Revitalizace a rekonstrukce památkově chráněného historického objektu Lannův palác ( nemovitá kulturní památka), Havlíčkova 1, Praha1 na polyfunkční objekt s převážně administrativní funkcí.
Building zpracoval: Building zpracoval Dokumentaci změny stavby před dokončením, dokumentaci provedení stavby, autorský dozor GP a dokumentaci skutečného provedení stavby.
Architekt návrhu: Architekt návrhu A. Merva, FINEP CZ a.s., HAvlíčkova 1030/1, Praha 1
Investor: Investor PENZUM a.s., Srbova 360/1, 180 00 Praha8
Dodavatel: Dodavatel Soubor dodavatelů
Rok realizace: Rok realizace 2015