motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

KOC Nový Smíchov

Popis projektu: Popis projektu Kulturně obchodní centrum je umístěno na Praze 5, Nový Smíchov. V budově je umístěn hypermarket.
Building zpracoval: Building zpracoval Projektovou dokumentaci architektonicko-stavební části jako generální projektant dokumentace pro provedení stavby. Podílel se již na projektu pro stavební povolení kde zajišťoval: hlavní inženýring projektu, spolupráce na stavebním řešení, koordinace specielních profesí.
Architekt návrhu: Architekt návrhu D.A. Studio s.r.o.
Dodavatel: Dodavatel IPS, a.s., závod 08
Investiční náklady: Investiční náklady 3 mil. Kč