motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Jégeho alej a Danubis

Popis projektu: Popis projektu Polyfunkčný komplex Jégeho alej V. a Danubius umístěný v areálu bývalých závodů MDŽ na Trnavskej ceste
- 4 bytové domy, společný parkovací suterénní objekt, rekonstrukce národní kulturní památky přádelny
- 8 až 34 nadzemních podlaží a 2 podzemních podlaží
- výškové budovy 26 a 34 nadzemních podlaží (výšky 83 m a 118 m)
- HPP přes 50 000 m2
Celkem 470 bytů a 90 apartmánů
- v suterénech je umístěno celkem 670 parkovacích stání
Building zpracoval: Building zpracoval - dokumentace pro stavební povolení
- dokumentace pro provedení stavby
Architekt návrhu: Architekt návrhu A69 architekti
beňuška topinka architekti
Investor: Investor FINEP
Dodavatel: Dodavatel Takenaka
Rok realizace: Rok realizace 2020 - 2025