motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Hotel IBIS - Novostavba

Popis projektu: Popis projektu - Novostavba hotelu IBIS, Na Poříčí 5
- Přilehlá část novostavby k rekonstruovanému stávajícímu objektu
Building zpracoval: Building zpracoval Projektovou dokumentaci architektonicko-stavební části pro provedení stavby a koordinaci profesí.
Architekt návrhu: Architekt návrhu LZ Atelier s.r.o. - Ing.arch. Lubomír Zeman
Dodavatel: Dodavatel FCC První česká projekční a stavební a.s.