motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

byty Prosek park

Popis projektu: Popis projektu Bytový komplex Prosek park zahrnuje celkem 21 bytových domů v nichž bylo realizováno cca. 1.100 bytů. Objekty jsou s 5 a 8 nadzemními podlažími a s 1 až 2 podzemními podlažími. Součástí areálu jsou komerční prostory, rozsáhlé stavby technické i dopravní infrastruktury a komplexní krajinářské úpravy.
Building zpracoval: Building zpracoval Dokumentaci architektonicko stavební části pro stavební povolení a pro provedení stavby. Koordinaci speciálních profesí.
Architekt návrhu: Architekt návrhu D1, D2, D3, I a H - ABM architekti, s.r.o.
- Ing.arch. Petr Bouřil, Ing.arch. Martin Burian
A1, A2, B1, B2, E1, E2, E3, E4, E5, E6, F a G - AHK architekti s.r.o.
- Ing.arch. Zdeněk Hölzel, Ing.arch. Jan Křivský, Ing. arch. Vilém Hrubý
C1,C2 C3, D4 a D5 - AIP, Architecture Interior Project
- Ing. arch. K. Křesťanová
Investor: Investor Finep Prosek k. s.
Dodavatel: Dodavatel D1, D2, D3, I, H, E1, E2, A1 a A2 - Skanska a.s.
E3, E4, E5 a E6 - Mota-Engil a.s. G a F - Hinton a. s.
B1, B2, C1, C2, C3, D4, D5 - PP 53 a. s.
Investiční náklady: Investiční náklady 60 - 120 mil. Kč za každý objekt
Rok realizace: Rok realizace D1, D2 a D3 - 2012
E1 a E2 - 2013, I - 2013
E3 a E4 - 2014
H - 2015, E5 a E6 - 2015
G - 2016, D4 a D5 – 2016
A1 a A2 – 2018
C1, C2 a C3 - 2018
B1 a B2 - 2019