motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

byty Pergamenka

Popis projektu: Popis projektu Brownfield po bývalé hale pro hutní materiál společnosti Ferona a.s.. Novostavba celkem 8mi bytových domů, 4 až 8 nadzemních podlaží a 2 podzemní podlaží, celkem 407 bytů, 470 parkovacích stání, HPP cca. 50.000m2. Součástí projektu je rekonstrukce objektu kulturní památky (bývalý administrativní objekt spol. Ferona). Příhradové ocelové konstrukce bývalé haly byly rozebrány, restaurovány a ve formě fragmentů budou navráceny do areálu mezi nové bytové domy.
Building zpracoval: Building zpracoval - feasibility study
- technickou část architektonické studie
- dokumentaci demolic stávajících objektů
- dokumentaci pro územní rozhodnutí
- dokumentaci pro stavební povolení
- dokumentaci pro provedení stavby
Architekt návrhu: Architekt návrhu A69 architekti
Investor: Investor Finep
Dodavatel: Dodavatel PP53
Rok realizace: Rok realizace 2019 - 2023