motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

byty Nová Elektra

Popis projektu: Popis projektu bytový dům s 92 byty a s 5 komerčními plochami v parteru na křižovatce ulic Poděbradská / U elektry
- 5 až 7 nadzemních podlaží a 2 podzemní podlaží
- 77 parkovacích stání v podzemních garážích
- HPP 9769 m2
- opatření proti strukturálnímu hluku směrem k ulici s tramvajemi
Building zpracoval: Building zpracoval - dokumentace pro změnu územní rozhodnutí
- dokumentace pro stavební povolení
- dokumentace pro provedení stavby
Architekt návrhu: Architekt návrhu DAM architekti
Investor: Investor Finep
Dodavatel: Dodavatel HINTON
Rok realizace: Rok realizace 2020 - 2021