motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

byty Malý háj

Popis projektu: Popis projektu Velké rozvojové území na rozhraní městských částí Štěrboholy a Dolní Měcholupy.
V několika etapách bylo zatím postaveno 16 bytových domů. Další domy jsou aktuálně ve výstavbě a další etapy projektu se nacházejí v různých fázích projektové přípravy.
Bytové domy se dvěma podzemními podlažími a nadzemními podlažími od čtyř do sedmi.
Zatím bylo v rámci tohoto území zkolaudováno a předáno cca. 1.400 bytů.
Součástí projektů jednotlivých etap jsou rozsáhlé práce na dopravní a technické infrastruktuře, sportovní a dětská hřiště, parky, dopravní hřiště, mobiliář a tvorba krajinné architektury
Building zpracoval: Building zpracoval - technickou část architektonické studie
- dokumentaci pro územní rozhodnutí
- dokumentaci pro stavební povolení
- dokumentaci pro provedení stavby
Architekt návrhu: Architekt návrhu AHK architekti s.r.o
Investor: Investor FINEP a.s.
Dodavatel: Dodavatel Hinton a.s.
PP 53 a.s.
PORR a.s.
Rok realizace: Rok realizace Zahájení výstavby prvních domů v r. 2013. Výstavba pokračuje do současnosti