motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

byty Kaskády Barrandov

Popis projektu: Popis projektu Bytový komplex Kaskády Barrandov zahrnuje řadu domů v různé fázi. Některé domy jsou zkolaudováy. Další domy jsou ve výstavbě. Velké množství dalších domů je v jednotlivých fázích projektové přípravy a povolovacího procesu. Zatím bylo v rámci lokality postaveno, nebo je ve výstavbě, cca. 800 bytových jednotek. Součástí novostavby bytových domů jsou podzemní garáže v objektu, komunikace, inženýrské sítě a výsadba zeleně kolem objektů. Bytové domy jsou navrženy převážně s 5 až 7 NP, kde objekt H bude tvořit dominantu lokality se 17. NP. V rámci výstavby vznikne nové prostorné náměstí Olgy Scheinpflugové, na které budou navazovat komerční prostory, které jsou umístěné v rámci navrhovaných objektů. Skrz řešené území byla zavedena nová tramvajová trasa.
Building zpracoval: Building zpracoval - dokumentaci pro územní rozhodnutí
- dokumentaci pro stavební povolení
- dokumentaci pro provedení stavby
Architekt návrhu: Architekt návrhu AHK Architekti
A69 - architekti s.r.o.
Investor: Investor FINEP
Dodavatel: Dodavatel PP53 a.s.
Skanska a.s.
Hinton a.s.
Takenaka Europe GmbH
Rok realizace: Rok realizace Objetky CDE - 2020
Objekty FG – 2020
Objekt I – 2021
Objekt H – 2022
Objekty JKL XY – 2023
Objekty MNOP – 2024 / 2025