motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

byty Harfa Park

Popis projektu: Popis projektu 2 bytové domy s 5-ti věžemi a suterénem s garážemi. 10 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží. Netradičně řešená šikmá fasáda. Osazení objektu do svahu v místě bývalé železniční vlečky. Vedle frekventované pražské cyklostezky. HPP cca. 16.000m2. V domech je celkem 172 bytů a 189 parkovacích stání
Building zpracoval: Building zpracoval - dokumentace demolic stávajících objektů
- dokumentace pro územní rozhodnutí
- dokumentace pro stavební povolení
- dokumentace pro provedení stavby
Architekt návrhu: Architekt návrhu AIP architekti
Investor: Investor Finep
Dodavatel: Dodavatel Průmstav a.s.
Rok realizace: Rok realizace 2021 - 2023