motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

byty Britská čtvrť

Popis projektu: Popis projektu Velké území v okolí stanice metra Stodůlky. V několika etapách bylo zatím postaveno 14 bytových domů. Další domy jsou aktuálně ve výstavbě a další etapy projektu se nacházejí v různých fázích projektové přípravy.
Bytové domy se dvěma podzemními podlažími a nadzemními podlažími od 7mi do 15ti.
Zatím bylo v rámci tohoto území zkolaudováno a předáno cca. 1.200 bytů.
Součástí projektů jednotlivých etap jsou rozsáhlé práce na dopravní a technické infrastruktuře, sportovní a dětská hřiště, parky, mobiliář a tvorba krajinné architektury
Building zpracoval: Building zpracoval - technickou část architektonické studie
- dokumentaci pro územní rozhodnutí
- dokumentaci pro stavební povolení
- dokumentaci pro provedení stavby
Architekt návrhu: Architekt návrhu ADR s.r.o.
ABM architekti s.r.o.
AHK architekti s.r.o.
Investor: Investor FINEP a.s.
Dodavatel: Dodavatel Průmstav a.s.,
Hinton a.s.,
Ridera stavební a.s.,
Rok realizace: Rok realizace Zahájení výstavby prvních domů v r. 2016. Výstavba pokračuje do současnosti