motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

bytový komplex Nová Harfa

Popis projektu: Popis projektu Projekt Nová Harfa se nachází ve velkém rozvojovém území Prahy 9 - Nové Vysočany a byl první rezidenční výstavbou tohoto nového centra Vysočan. Jedná se o území bývalé spalovny, které bylo projektem Nová Harfa kompletně revitalizováno.
Projekt je ohraničen ulicemi Poděbradská, Podkovářská, Pod Harfou a Kabešova. Komplex je momentálně stále ve výstavbě. Realizovaných je zatím 6 etap. V rámci etap areálu bylo zatím postaveno cca 2000 nových bytů v 15 bytových domech. Dále zde byla realizována řada komerčních prostor. Jednotlivé domy tvoří ucelený blok, mezi kterými jsou umístěny sportoviště, hřiště, supermarket, večerka, kadeřnictví a také centrální náměstí.
Building zpracoval: Building zpracoval Spolupráce na projektové dokumentaci architektonicko-stavební části k územnímu rozhodnutí, pro stavební povolení, generální projektant dokumentace architektonicko-stavební části pro provedení stavby. Vykonával funkci hlavního inženýra projektu, autorský dozor během výstavby. Koordinace specielních profesí.
Architekt návrhu: Architekt návrhu IV. a V. etapa - ABM architekti s.r.o. - Ing.arch. Petr Bouřil
Ostatní etapy a koncepce celého území - AHK Architekti s.r.o. - Ing.arch. Zdeněk Hölzel
Investor: Investor FINEP Harfa k.s.
Dodavatel: Dodavatel Průmstav a. s., BAK a. s.
Investiční náklady: Investiční náklady Zatím proinvestováno cca 5,0 miliard Kč
Rok realizace: Rok realizace Postupně projektováno a realizováno od r. 2007 do současnosti. Areál je dále ve výstavbě.