motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

bytový areál Na Hřebenkách

Popis projektu: Popis projektu Jde o 7 podlažní bytový objekt.
Building zpracoval: Building zpracoval Projektovou dokumentaci architektonicko-stavební části pro provedení stavby.
Architekt návrhu: Architekt návrhu Architektonický atelier Radana Hubičky s.r.o.
- Ing.arch. Radan Hubička
Dodavatel: Dodavatel Bovis
Rok realizace: Rok realizace 2004