motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Bydlení nad přehradou

Popis projektu: Popis projektu Jedná se o novostavbu bytového domu E, podzemních garáží, komunikací, inženýrských sítí a výsadbu zeleně. Bytový dům tvoří jedna sekce s dvoupodlažním suterénem s krytými parkovacími stáními. Podzemní podlaží slouží pro garážová stání a technické zázemí objektu. Dispozice bytů jsou řešeny dle požadavků investora v rozmezí 30 - 120 m2 ve velikostních kategoriích 1kk - 4kk. Nosná konstrukce objektů je ze železobetonového skeletu s vyzdívaným pláštěm a stěnami v bytech. Založení na pilotách. Zateplení kontaktním zateplovacím systémem.
Building zpracoval: Building zpracoval Projektovou dokumentaci stavební části, statické části a koordinoval profese pro stavební povolení, provedení stavby a dále prováděl autorský dozor a dokumentaci skutečného provedení stavby.
Architekt návrhu: Architekt návrhu ABM architekti s.r.o.
Investor: Investor FINEP Hostivař a.s.
Dodavatel: Dodavatel VCES a.s.
Rok realizace: Rok realizace Postupně projektováno a realizováno od r. 2013 do r. 2015. Celkem 48 bytových jednotek.