motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

BB Centrum DELTA, sídlo spol. Microsoft a HP

Popis projektu: Popis projektu Administrativní budova v sousedství objektu BBC - building BETA, osazená moderními technologiemi techniky prostředí a datových sítí.
Building zpracoval: Building zpracoval Projektovou dokumentaci architektonicko-stavební části pro stavební povolení a dokumentaci stavby. Koordinaci specielních profesí. Dále vykonával funkci hlavního inženýra stavby.
Architekt návrhu: Architekt návrhu AFA architekti s.r.o. - Ing.arch. Jan Aulík, Ing.arch. Jakub Fišer, Ing.arch. Horák, Ing. Jan Kučera
Investor: Investor BBC Delta a.s.
Dodavatel: Dodavatel Gemo Olomouc s.r.o.
Rok realizace: Rok realizace 2014/2015