motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

BB Centrum budova E, sídlo spol. ČEZ

Popis projektu: Popis projektu Administrativní budova vysokého standardu, osazená moderními technologiemi techniky prostředí a datových sítí, která slouží jako sídlo ČEZu.
Building zpracoval: Building zpracoval Projektovou dokumentaci architektonicko-stavební části zadání stavby, UPDATE dokumentace zadání stavby a dokumentace pro provedení stavby. Vykonával funkci hlavního inženýra objektu. Koordinace profesí.
Architekt návrhu: Architekt návrhu Studio A - Ing.arch Jan Aulík, Ing.arch. Jakub Fišer, Ing.arch Müllerová , Ing.arch Matoušek
Investor: Investor BBC building E a.s.
Rok realizace: Rok realizace 2007