motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

administrativní budovy KA 1,2,3