motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

4. kvadrant Vítězného náměstí, rezidenční část