motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Štěrboholy objekt E

Popis projektu: Popis projektu Bytový objekt E se 46 bytovými jednotkami v obytném souboru Štěrboholy v Dolních Měcholupech v Praze. Bytový dům má 6 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží, ve kterém jsou parkovací stání a technologické místnosti. Obvodový plášť je zděný, střecha plochá.
Building zpracoval: Building zpracoval Dokumentaci architektonicko stavební a statické čáti pro stavební povolení a dokumentaci pro provedení stavby jako generální projektant. Koordinace profesí. Vykonával funkci architekta a hlavního inženýra projektu.
Architekt návrhu: Architekt návrhu Arh. Design projekt, a.s. - Ing.arch. Petr Šichtanc
Investor: Investor Euro Park Praha a.s.
Dodavatel: Dodavatel IMOS Brno a.s.