motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Obytný soubor Britská čtvrť

Popis projektu: Popis projektu Britská čtvrť I. (A, B, C), Britská čtvrť II., Britská čtvrť III., Britská čtvrť IV., Britská čtvrť V., Britská čtvrť VI., Objekt F, Objekt G, Objekt H, Objekt Isaac Newton House.
Bytové domy se dvěma podzemními podlažími a nadzemními podlažími od 7mi do 15ti. Bytové jednotky velikosti 1+kk - 4+kk. Konstrukce objektů je ze železobetonového skeletu s vyzdívaným pláštěm a zděnými stěnami v bytech. Založení na pilotech. Zateplení kontaktním zateplovacím systémem.
Building zpracoval: Building zpracoval Projektovou dokumentaci stavební části, statické části a koordinoval profese pro změnu územního rozhodnutí, stavební povolení pro provedení stavby a dále prováděl autorský dozor a dokumentaci skutečného provedení.
Architekt návrhu: Architekt návrhu ADR s.r.o. , ABM architekti s.r.o.
Investor: Investor N.J.B. Real a.s., FINEP a.s.
Dodavatel: Dodavatel Průmstav a.s., Hinton a.s.
Investiční náklady: Investiční náklady 200 - 400 mil. Kč za každý objekt
Rok realizace: Rok realizace Postupně projektováno a realizováno od r. 2006 do r. 2016, celkem 1.222 bytových jednotek.