motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Florenc Gate

Popis projektu: Popis projektu administrativní objekt přímo u metra Florenc
6 nadzemních podlaží a dvě podlaží podzemní

Building zpracoval: Building zpracoval dokumentace pro provedení stavby
dokumentace pro stavební povolení
Architekt návrhu: Architekt návrhu atelier FNA
Investor: Investor ČSAD Praha
Dodavatel: Dodavatel PP53
Rok realizace: Rok realizace 2020-2021