motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Byty Harfa Park - Harfa XY

Popis projektu: Popis projektu - 2 bytové domy s 5-ti věžemi a suterénem s garážemi, objekt X má 3věže s jedním společným suterénem a objekt Y 2 věže s jedním společným suterénem
- 9 až 10 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží
- bytové objekty monolitické stěnové konstrukce založené na pilotách
- netradičně řešená šikmá fasáda, osazení objektu do svahu v místě bývalé kolejové vlečky
- HPP cca 20 000 m2
Building zpracoval: Building zpracoval - dokumentace demolic stávajících objektů
- dokumentace pro územní rozhodnutí
- dokumentace pro změnu územního rozhodnutí
- dokumentace pro stavební povolení
- dokumentace pro provedení stavby
Architekt návrhu: Architekt návrhu AIP architekti
Investor: Investor Finep
Dodavatel: Dodavatel Probíhá výběr
Rok realizace: Rok realizace 2021 - 2024