motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Bytový komplex Barrandov

Popis projektu: Popis projektu Bytový komplex Barrandov zahrnuje domy C, D, E a domy IV., V. Novostavba pěti bytových domů, podzemních garáží, komunikací, inženýrských sítí a výsadbou zeleně. Bytové domy s 6 až 8 NP tvoří jednotlivé sekce s jednopodlažním nebo dvoupodlažním suterénem s krytými parkovacími stáními. Podzemní podlaží slouží pro garážová stání a technická zázemí objeku. V domech jsou navrženy byty v rozmezí 30 - 100 m2 ve velikostních kategoriích 1kk, 3kk a 4kk. Nosná konstrukce objektů je ze železobetonového skeletu s vyzdívaným pláštěm a stěnami v bytech. Založení na pilotách. Zateplení kontaktním zateplovacím systémem.
Building zpracoval: Building zpracoval Projektovou dokumentaci stavební části, statické části a koordinoval profese pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro provedení stavby.
Architekt návrhu: Architekt návrhu ABM architekti s.r.o.
Investor: Investor FINEP Barrandov západ a.s.