motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Nová Cvernovka

Popis projektu: Popis projektu - Polyfunkčný komplex NOVÁ CVERNOVKA CENTURY RESIDENCE umístěný v areálu bývalých závodů MDŽ na Trnavskej ceste
- 4 bytové domy, společný parkovací suterénní objekt, rekonstrukce národní kulturní památky přádelny
- 8 až 34 nadzemních podlaží a 2 podzemních podlaží
- bytové a apartmánové objekty s nosnou monolitickou stěnovou konstrukcí
- založení na pilotách, jáma pažená pomocí štětovnic, stávající objekty zajištěny tryskovou injektáží
- výškové budovy 34 a 26 nadzemních podlaží
- HPP přes 50 000 m2
Building zpracoval: Building zpracoval - dokumentace pro stavební povolení
- dokumentace pro provedení stavby
Architekt návrhu: Architekt návrhu A69 architekti
Investor: Investor FINEP Jégeho alej, a.s.
Dodavatel: Dodavatel Takenaka
Rok realizace: Rok realizace 2020 - 2024