motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Hotel Ibis, Na Poříčí 5

Popis projektu: Popis projektu Rekonstrukce stávajícího objektu v návaznosti na provoz dostavby Hotelu Ibis Na Poříčí. Účel objektu: provozní část hotelu, administrativa a residenční ubytování, obchodní a administrativní plochy.
Building zpracoval: Building zpracoval Projektovou dokumentaci architektonicko-stavební části pro provedení stavby. Koordinace profesí, autorský dozor a vykonával funkci hlavního inženýra projektu.
Architekt návrhu: Architekt návrhu LZ Atelier s.r.o.
Investor: Investor Milou s.r.o.
Dodavatel: Dodavatel FCC První česká projekční a stavební a.s.
Rok realizace: Rok realizace 2006