motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

Bytový park Prosek

Popis projektu: Popis projektu Bytový park Prosek zahrnuje bytové objekty D1, D2 a D3 se 138 byty, E1 a E2 s 69 byty, E3 a E4 s 88 byty, E5 a E6 s 92 byty, objekt H se 104 byty a objekt I s 93 byty, objekt G se 100 byty. Objekty jsou s 5 a 6 nadzemními podlažími a s 1 až 2 podzemními podlažími.
Building zpracoval: Building zpracoval Dokumentaci architektonicko stavební části pro stavební povolení a pro provedení stavby. Koordinaci speciálních profesí.
Architekt návrhu: Architekt návrhu D1, D2, D3, I a H - ABM architekti, s.r.o. - Ing.arch. Petr Bouřil, Ing.arch. Martin Burian
E1, E2, E3, E4, E5, E6, F a G - AHK architekti s.r.o. - Ing.arch. Zdeněk Hölzel, Ing.arch. Jan Křivský
D4 a D5 - AIP, Architecture Interior Project - Ing. arch. K. Křesťanová
Investor: Investor Finep Prosek k. s.
Dodavatel: Dodavatel D1, D2, D3, I, H, E1 a E2 - Skanska a.s.
E3, E4, E5 a E6 - Mota-Engil a.s.
G a F - Hinton a. s.
D4a D5 - PP 53 a. s.
Investiční náklady: Investiční náklady 60 - 120 mil. Kč za každý objekt
Rok realizace: Rok realizace D1, D2 a D3 - 2012
E1 a E2 - 2013
I - 2013
E3 a E4 - 2014
H - 2015
E5 a E6 - 2015
G - 2016
D4 a D5 - 2016