motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

BBCentrum VILLAS

Popis projektu: Popis projektu Novostavba administrativního a bytového komplexu s podzemním parkingem.
Building zpracoval: Building zpracoval Projektovou dokumentaci architektonicko-stavební části pro provedení stavby, koordinoval specielní profese, vykonával funkci hlavního inženýra projektu.
Architekt návrhu: Architekt návrhu Studio A s.r.o.
- Ing.arch. Jan Aulík
Dodavatel: Dodavatel PSJ, a.s.
Investiční náklady: Investiční náklady 230 mil. Kč
Rok realizace: Rok realizace 6/2002