motto:Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.(Žalm 127)

BB Centrum BETA

Popis projektu: Popis projektu Adminsitrativní budova vysokého standardu, osazená moderními technologiemi technikyprostředí a datových sítí. Železobetonový monolitický skelet o 3 podzemních podlažích a 9 nadzemních podlažích.
Building zpracoval: Building zpracoval Projektovou dokmntaci architektonicko-stavební části pro provedení stavby, koordinace profesí, výkon funkce hlavního inženýra projektu.
Architekt návrhu: Architekt návrhu Studio A s.r.o. - Ing.arch. J.Aulík, Ing.arch. J.Fišer, Ing.arch. Müllerová
Investor: Investor Multiprojekt a.s
Dodavatel: Dodavatel Hochtief VSB a.s., divize 8 o.z.
Rok realizace: Rok realizace 2005